Vier troeven van een datagedreven organisatie

Ontketen de kracht van data. Zo luidt de leuze van Bmatix, stichtend lid van de Gumption Group.

I Stock 1358389574

Ontketen de kracht van data. Zo luidt de leuze van Bmatix, stichtend lid van de Gumption Group. Zetdata aan het werk, en je krijgt meer vat op je bedrijfsvoering. Wat betekent dat in de praktijk? Jan Vautmans, managing partner van Bmatix, legt uit hoe datagedreven organisaties het verschil maken.

10 4troeven insta

“Bedrijven produceren gigantische hoeveelheden data”, steekt Jan van wal. “Gestructureerde data zoals je die vindt in ERP-systemen. En minder gestructureerde data, zoals videobeelden of clickstream logs met data over het navigatiegedrag van websitebezoekers. Bmatix brengt alle bedrijfsdata in kaart en verzamelt ze in een datawarehouse. We halen de fouten eruit en passen de bedrijfseigen of vakterminologie erop toe. Op waarden in je data kunnen wij ook rekenkundige bewerkingen toepassen. Zo maken wij van de data waardevolle informatie voor de business. Inzetbaar in operationele en tactische rapporten, om key performance indicators te berekenen of als basis voor je logistieke en financiële planning.”

“Een dataproject is voor onze klanten vooral een leertraject. Hoe verder je staat in de ontwikkeling van business intelligence (BI), hoe meer je de kracht van data ontketent. Vier logische stappen typeren het leertraject van een datagedreven organisatie.”

10 4troeven insta

“Bedrijven produceren gigantische hoeveelheden data”, steekt Jan van wal. “Gestructureerde data zoals je die vindt in ERP-systemen. En minder gestructureerde data, zoals videobeelden of clickstream logs met data over het navigatiegedrag van websitebezoekers. Bmatix brengt alle bedrijfsdata in kaart en verzamelt ze in een datawarehouse. We halen de fouten eruit en passen de bedrijfseigen of vakterminologie erop toe. Op waarden in je data kunnen wij ook rekenkundige bewerkingen toepassen. Zo maken wij van de data waardevolle informatie voor de business. Inzetbaar in operationele en tactische rapporten, om key performance indicators te berekenen of als basis voor je logistieke en financiële planning.”

“Een dataproject is voor onze klanten vooral een leertraject. Hoe verder je staat in de ontwikkeling van business intelligence (BI), hoe meer je de kracht van data ontketent. Vier logische stappen typeren het leertraject van een datagedreven organisatie.”

Dankzij de efficiëntere processen ontstaat er ruimte om het creatieve potentieel in je organisatie beter te benutten.

1. Maak de basisprocessen efficiënter 

“Veel bedrijven voeren dezelfde soorten processen uit. Denk aan retailprocessen zoals aankoop, opslag en verkoop van goederen. Zo’n logistieke keten beheersen, is complex en arbeidsintensief.  Loopt er iets mis, dan zorgt dat meteen voor problemen en ergernis bij de klant.”

“Het eerste doel van BI is standaardprocessen en basisbedrijfsvoering perfectioneren. Via de analyse van informatie kun je processen beter begrijpen en dus ook optimaliseren. Zo loopt er minder fout en stijgt de tevredenheid van klanten. Het is een hefboom waarmee je het verschil maakt tegenover minder efficiënte maar goedkopere concurrenten.”

2. Creëer met de vrijgekomen tijd extra waarde voor klanten  

“Schakelen datagedreven organisaties het menselijke aspect volledig uit? Niets is minder waar. Dankzij de efficiëntere processen ontstaat er ruimte om het creatieve potentieel in je organisatie beter te benutten. Mensen die voorheen rapporten maakten en operationele problemen oplosten, kennen de bedrijfsvoering door en door. Zij kunnen nu nieuwe diensten of commerciële activiteiten ontwikkelen. Die kunnen je inkomsten verhogen of nieuwe marktsegmenten aanboren. Zo levert BI concurrentievoordeel op.”

3. Verbeter je bedrijfscultuur door objectieve bedrijfsvoering

“Datagedreven organisaties halen het conflictmodel uit hun bedrijfsvoering. Zij handelen niet langer op basis van klachten of persoonlijke inschattingen en interpretaties - wat vaak frictie en ontevredenheid opwekt.”

“Baseer je je oordelen en beslissingen op objectieve informatie, dan vermijd je tijd- en energieverslindende meningsverschillen over oorzaken en schuldigen. Je komt sneller tot oplossingen. De introductie van BI heeft dus een positieve impact op je bedrijfscultuur. Want gelukkige werknemers zorgen voor gelukkige klanten.”

4. Reageer sneller op externe ontwikkelingen 

“In een hoogconjunctuur kun je met BI de inzet van schaarse middelen optimaliseren, de juiste klanten identificeren en daardoor je winst maximaliseren. In crisistijd kopen klanten plots minder. Je bedrijfscapaciteit is niet meer volledig ingenomen. De focus verschuift naar kostenbesparing.”

“Op basis van objectieve informatie en efficiënte rapportering zetten datagedreven organisaties businessinzichten snel om in actie. Vaak gebruiken zij de informatie ook voor simulaties en what if- analyses. Wendbaarheid is cruciaal in onze snel veranderende wereld. BI faciliteert die wendbaarheid. En is dus een troef in elke conjunctuur.”

Hoe verder je staat in de ontwikkeling van business intelligence, hoe meer je de kracht van data ontketent.

I Stock 1358389574
De essentie van business intelligence

“Samengevat? Dankzij BI worden bedrijven operationeel efficiënter. Zij reageren sneller op nieuwe evoluties. Er zijn intern minder conflicten. BI geeft mensen ruimte om nieuwe diensten te ontwikkelen. Datagedreven organisaties leren continu bij en profiteren van voortschrijdende inzichten. Daardoor behouden zij langer hun concurrentievoordeel.”

“De heilige graal van BI is om te anticiperen op de toekomst en volledig futureproof te ondernemen. Met artificiële intelligentie en machine learning ligt die droom vandaag al binnen handbereik.

Download of bestel uw gratis Gumption magazine.

I Stock 1358389574
De essentie van business intelligence

“Samengevat? Dankzij BI worden bedrijven operationeel efficiënter. Zij reageren sneller op nieuwe evoluties. Er zijn intern minder conflicten. BI geeft mensen ruimte om nieuwe diensten te ontwikkelen. Datagedreven organisaties leren continu bij en profiteren van voortschrijdende inzichten. Daardoor behouden zij langer hun concurrentievoordeel.”

“De heilige graal van BI is om te anticiperen op de toekomst en volledig futureproof te ondernemen. Met artificiële intelligentie en machine learning ligt die droom vandaag al binnen handbereik.

Download of bestel uw gratis Gumption magazine.

Liever een hardcopy? Bestel nu uw gratis magazine

Menu

NLEN