“Duurzaamheid zit in het hart van onze business”, zegt Patrick Vermeulen, Umicore

Umicore

Zegt Jean-Jacques Daniel Dony je iets? Wellicht niet. Het is je vergeven, want van Dragon’s Den was nog lang geen sprake toen Dony een procedé uitvond voor de industriële productie van zuiver zink. Napoleon himself – Little Boney voor de Britten – kende de Luikenaar in 1806 het beheer toe van de zinkmijn van Vieille-Montagne, de oudste voorouder van Umicore. 200 jaar later is Umicore een van de trouwste klanten van de Gumption-groep. Snapshot sprak met CIO Patrick Vermeulen.

Zegt Jean-Jacques Daniel Dony je iets? Wellicht niet. Het is je vergeven, want van Dragon’s Den was nog lang geen sprake toen Dony een procedé uitvond voor de industriële productie van zuiver zink. Napoleon himself – Little Boney voor de Britten – kende de Luikenaar in 1806 het beheer toe van de zinkmijn van Vieille-Montagne, de oudste voorouder van Umicore. 200 jaar later is Umicore een van de trouwste klanten van de Gumption-groep. Snapshot sprak met CIO Patrick Vermeulen.

Graphics 12

Voor verhalen die een tijdperk overspannen, klop je best aan bij iemand met meters op de teller. Zoals Patrick Vermeulen. Academische titels in IT bestonden in zijn tijd nog niet, dus studeerde hij wiskunde met specialisatie statistiek en informatica. Als jonkie startte hij in het IT-team van Metallurgie Hoboken-Overpelt, het latere Union Minière. Kort nadat dat Umicore werd, zette hij zijn loopbaan voort als Group Controller Recycling. Om in 2012 terug te keren naar zijn eerste liefde. In 2016 ruilde hij zijn businesskaartje van Vice-President IT Business Applications in voor dat van Senior Vice-President IT.

Kringloopmodel
Umicore onderging een heuse metamorfose sinds de eeuwwisseling, vertelt Patrick. “Umicore is een pionier in duurzaamheid. Meer zelfs: het maakt er een concurrentievoordeel van. Historische kernactiviteiten werden afgesplitst, onder meer in koper en zink. Het bedrijf legde zich toe op innovatieve materiaaltechnologie en recyclage, en investeerde fors in onderzoek en ontwikkeling. Met een expansieve groei tot gevolg. Vandaag vind je ons op alle continenten, met 48 productiesites en 15 R&D-sites – vooral in Europa en Azië. Weinig andere Belgische bedrijven doen ons dat na.”

“Umicore is georganiseerd in businessgroepen en business units rond strategische ontwikkelingsthema’s. Denk aan emissiecontrole, de uitrol van e-mobilitystrategieën en de grondstoffenschaarste. Daarin bekleden wij een unieke marktpositie. Wij ontwikkelen bijvoorbeeld katalysatoren die de NOx-uitstoot van verbrandingsmotoren verlagen. Of materialen voor de herlaadbare batterij van je elektrische auto of je tablet-pc.”

“Ons kringloopmodel staat centraal in onze benadering. Wij recupereren en recycleren 20 edele en speciale metalen. Zo bevat een katalysator behalve rhodium ook palladium en/of platina. Aan het einde van de levenscyclus recupereren wij die metalen vrijwel integraal: wij maken er nieuwe katalysatoren mee. Meer dan 60% van de inputmaterialen komen uit onze recyclagebusiness. Dat percentage stijgt ieder jaar. Materialsfor a better life, zegt onze tagline. Vul gerust aan met for a longer life. Duurzaamheid zit in het hart van onze business.”

Graphics 12

Voor verhalen die een tijdperk overspannen, klop je best aan bij iemand met meters op de teller. Zoals Patrick Vermeulen. Academische titels in IT bestonden in zijn tijd nog niet, dus studeerde hij wiskunde met specialisatie statistiek en informatica. Als jonkie startte hij in het IT-team van Metallurgie Hoboken-Overpelt, het latere Union Minière. Kort nadat dat Umicore werd, zette hij zijn loopbaan voort als Group Controller Recycling. Om in 2012 terug te keren naar zijn eerste liefde. In 2016 ruilde hij zijn businesskaartje van Vice-President IT Business Applications in voor dat van Senior Vice-President IT.

Kringloopmodel
Umicore onderging een heuse metamorfose sinds de eeuwwisseling, vertelt Patrick. “Umicore is een pionier in duurzaamheid. Meer zelfs: het maakt er een concurrentievoordeel van. Historische kernactiviteiten werden afgesplitst, onder meer in koper en zink. Het bedrijf legde zich toe op innovatieve materiaaltechnologie en recyclage, en investeerde fors in onderzoek en ontwikkeling. Met een expansieve groei tot gevolg. Vandaag vind je ons op alle continenten, met 48 productiesites en 15 R&D-sites – vooral in Europa en Azië. Weinig andere Belgische bedrijven doen ons dat na.”

“Umicore is georganiseerd in businessgroepen en business units rond strategische ontwikkelingsthema’s. Denk aan emissiecontrole, de uitrol van e-mobilitystrategieën en de grondstoffenschaarste. Daarin bekleden wij een unieke marktpositie. Wij ontwikkelen bijvoorbeeld katalysatoren die de NOx-uitstoot van verbrandingsmotoren verlagen. Of materialen voor de herlaadbare batterij van je elektrische auto of je tablet-pc.”

“Ons kringloopmodel staat centraal in onze benadering. Wij recupereren en recycleren 20 edele en speciale metalen. Zo bevat een katalysator behalve rhodium ook palladium en/of platina. Aan het einde van de levenscyclus recupereren wij die metalen vrijwel integraal: wij maken er nieuwe katalysatoren mee. Meer dan 60% van de inputmaterialen komen uit onze recyclagebusiness. Dat percentage stijgt ieder jaar. Materialsfor a better life, zegt onze tagline. Vul gerust aan met for a longer life. Duurzaamheid zit in het hart van onze business.”

ARCHI N14 Pagina 295 Afbeelding 0001

Templateaanpak werpt vruchten af
Ondergingen de IT-platformen een vergelijkbare transformatie? “Absoluut. De verscherpte focus en de expansie verplichtten ons om de businessapplicaties en infrastructuur versneld te standaardiseren. Zo gebruikten de meeste Umicore-sites voor sales, operations en finance al geruime tijd SAP. Van een gemeenschappelijke aanpak was er tot 2012 geen sprake. Een evaluatie bracht de pijnpunten aan het licht. Sommige sites draaiden op oude versies die niet meer ondersteund werden. De aanpak op basis van SAP-templates kwam in een stroomversnelling. Daar is de samenwerking met TheValueChain gestart.”

“Bij de keuze van een partner is de expertise van mensen voor mij doorslaggevend. Daarin scoorde TheValueChain toen al hoog. Wij kenden een paar mensen van het team. Ook de anderen legden goeie papieren voor. Zij werkten vanaf de start in tandem met onze eigen SAP-mensen. Zo bouwen wij al jarenlang samen kennis op. Ik waardeer hun flexibiliteit, en de bereidheid om naar de verste uithoeken van de planeet te reizen – al verdenk ik sommigen ervan dat ze dat gráág doen. Wat mooi is: sinds de pandemie knappen zij dezelfde taken met evenveel overgave in thuiswerkmodus op.”

“Vandaag sturen wij SAP centraal aan. Wereldwijd tellen wij 7.000 SAP-gebruikers. De process owners aan de IT- en de proceskant zitten allemaal in België. Wij tolereren niet dat SAP tienduizend kilometer verderop zijn eigen leven gaat leiden. De templateaanpak werpt vruchten af. Vandaag bereiden wij met TheValueChain ook de migratie naar S/4HANA voor.”

ARCHI N14 Pagina 295 Afbeelding 0001

Templateaanpak werpt vruchten af
Ondergingen de IT-platformen een vergelijkbare transformatie? “Absoluut. De verscherpte focus en de expansie verplichtten ons om de businessapplicaties en infrastructuur versneld te standaardiseren. Zo gebruikten de meeste Umicore-sites voor sales, operations en finance al geruime tijd SAP. Van een gemeenschappelijke aanpak was er tot 2012 geen sprake. Een evaluatie bracht de pijnpunten aan het licht. Sommige sites draaiden op oude versies die niet meer ondersteund werden. De aanpak op basis van SAP-templates kwam in een stroomversnelling. Daar is de samenwerking met TheValueChain gestart.”

“Bij de keuze van een partner is de expertise van mensen voor mij doorslaggevend. Daarin scoorde TheValueChain toen al hoog. Wij kenden een paar mensen van het team. Ook de anderen legden goeie papieren voor. Zij werkten vanaf de start in tandem met onze eigen SAP-mensen. Zo bouwen wij al jarenlang samen kennis op. Ik waardeer hun flexibiliteit, en de bereidheid om naar de verste uithoeken van de planeet te reizen – al verdenk ik sommigen ervan dat ze dat gráág doen. Wat mooi is: sinds de pandemie knappen zij dezelfde taken met evenveel overgave in thuiswerkmodus op.”

“Vandaag sturen wij SAP centraal aan. Wereldwijd tellen wij 7.000 SAP-gebruikers. De process owners aan de IT- en de proceskant zitten allemaal in België. Wij tolereren niet dat SAP tienduizend kilometer verderop zijn eigen leven gaat leiden. De templateaanpak werpt vruchten af. Vandaag bereiden wij met TheValueChain ook de migratie naar S/4HANA voor.”

Umicore is een pionier in duurzaamheid.
Graphics

Accountmanagement voor interne klanten
“Met onze IT-organisatie doen wij natuurlijk veel meer dan SAP. Wij willen de business units zoveel mogelijk toegevoegde waarde leveren – dat is topprioriteit. Ons wereldwijde team telt 135 medewerkers. 70 van hen werken in Hoboken. Zij ondersteunen een brede waaier van businessapplicaties, met inbegrip van Microsoft Office 365, SuccessFactors voor hr, verschillende technologieën voor BI & analytics, een MES- en een LIMS-systeem. Wij hebben ook infrastructuurteams voor serverinfrastructuur, security, end user computing & servicedesk en managed services.”

Hoe speelt het team in op de businessnoden? “Onze drie Business Application Directors spelen daarin een sleutelrol. Zij staan in nauw contact met de business units. Ik vergelijk ze wel eens met accountmanagers. Zij bespreken met hun interne klanten de toekomstplannen, verbeterpunten en uitdagingen. Ik vervul een gelijkaardige rol voor de Supervisory & Management Board. De Business Application Directors stemmen alle plannen en ideeën af met elkaar en met de infrastructuurteams.”

Digitalisatieteam
“Wanneer het gaat over Industry 4.0, is ons IT-team minder goed geplaatst. Machines en devices koppelen, data uitlezen, inzichten verwerven in wat er gebeurt, processen optimaliseren … Dat is spek voor de bek van de ingenieurs op de werkvloer en in R&D. Zij combineren hun feeling voor IT en analytics met gespecialiseerde vak- en proceskennis. Vanuit een apart expertiseteam gaan zij met nieuwe digitale technologieën aan de slag. Zij detecteren de noden in de business units en tekenen met hen roadmaps uit. Voor de realisatie doen zij een beroep op de competenties in onze IT-organisatie.”

“Een CTO stuurt het digitalisatieteam aan. Hij laat zich bijstaan door een steerco waarin de businessgroepen, de CFO en IT vertegenwoordigd zijn. Samen met zijn team realiseerden wij in 2020 bijvoorbeeld een project met Remote Eyes. Ingenieurs kunnen technische assistentie verlenen via augmented reality en smart glasses – handig wanneer ter plaatse gaan niet mag. Wij implementeerden oplossingen voor kwaliteitscontrole met image recognition, robotic process automation voor administratieve processen, Internet of Things voor procescontrole, …”

Graphics

Accountmanagement voor interne klanten
“Met onze IT-organisatie doen wij natuurlijk veel meer dan SAP. Wij willen de business units zoveel mogelijk toegevoegde waarde leveren – dat is topprioriteit. Ons wereldwijde team telt 135 medewerkers. 70 van hen werken in Hoboken. Zij ondersteunen een brede waaier van businessapplicaties, met inbegrip van Microsoft Office 365, SuccessFactors voor hr, verschillende technologieën voor BI & analytics, een MES- en een LIMS-systeem. Wij hebben ook infrastructuurteams voor serverinfrastructuur, security, end user computing & servicedesk en managed services.”

Hoe speelt het team in op de businessnoden? “Onze drie Business Application Directors spelen daarin een sleutelrol. Zij staan in nauw contact met de business units. Ik vergelijk ze wel eens met accountmanagers. Zij bespreken met hun interne klanten de toekomstplannen, verbeterpunten en uitdagingen. Ik vervul een gelijkaardige rol voor de Supervisory & Management Board. De Business Application Directors stemmen alle plannen en ideeën af met elkaar en met de infrastructuurteams.”

Digitalisatieteam
“Wanneer het gaat over Industry 4.0, is ons IT-team minder goed geplaatst. Machines en devices koppelen, data uitlezen, inzichten verwerven in wat er gebeurt, processen optimaliseren … Dat is spek voor de bek van de ingenieurs op de werkvloer en in R&D. Zij combineren hun feeling voor IT en analytics met gespecialiseerde vak- en proceskennis. Vanuit een apart expertiseteam gaan zij met nieuwe digitale technologieën aan de slag. Zij detecteren de noden in de business units en tekenen met hen roadmaps uit. Voor de realisatie doen zij een beroep op de competenties in onze IT-organisatie.”

“Een CTO stuurt het digitalisatieteam aan. Hij laat zich bijstaan door een steerco waarin de businessgroepen, de CFO en IT vertegenwoordigd zijn. Samen met zijn team realiseerden wij in 2020 bijvoorbeeld een project met Remote Eyes. Ingenieurs kunnen technische assistentie verlenen via augmented reality en smart glasses – handig wanneer ter plaatse gaan niet mag. Wij implementeerden oplossingen voor kwaliteitscontrole met image recognition, robotic process automation voor administratieve processen, Internet of Things voor procescontrole, …”

De expansie verplichtten ons om de businessapplicaties en infrastructuur versneld.
Graphics 1 2022 01 31 153013

Tips van een routinier
“Als IT-organisatie is het belangrijk om je beperkingen te kennen. Ik denk terug aan de tijd toen wij de digitale werkplek uitrolden, op basis van o.m. Microsoft Office 365, SharePoint en Teams. In een organisatie met 11.000 medewerkers is dat niet evident. Hoe neem je iedereen mee in dat verhaal? Hoe gebruik je de technologie optimaal? Communicatie is essentieel. Dat is niet de sterkste kant van IT. Gelukkig hebben HR en Group Communication veel expertise met opleidingen en veranderingstrajecten. Samen met hen bouwden wij een netwerk uit van 500 digital heroes. Dankzij hen leeft het platform in alle geledingen van het bedrijf.”

Aan alle interviews komt een eind. De tijd is op, geeft Patrick aan. Nog één tip van een routinier? Lang hoeft hij niet na te denken. “Technologie en innovatie zijn cruciaal voor onze groei, net als differentiatie. Op aanraden van de communicatieafdeling voerden wij reverse mentoring in. Jonge mensen adviseren onze managementboard. Maakt een verschil. Zeker uitproberen!”

Hoe het afliep
In 1810 kende Napoleon Dony een keizerlijk patent toe voor de productie van zink. Dankbaar schonk die hem een zinken borstbeeld en een badkuip. In 1809 stichtte Dony een zinkfabriek in Luik. Hij werd de grondlegger van de zinkindustrie in België. Al snel bleek dat de investeringskosten te hoog waren geweest. In 1819 ging hij failliet. En toch: wat zijn wij trot
s op u, Jean-Jacques Daniel!

Lees meer over urban mining

Graphics 1 2022 01 31 153013

Tips van een routinier
“Als IT-organisatie is het belangrijk om je beperkingen te kennen. Ik denk terug aan de tijd toen wij de digitale werkplek uitrolden, op basis van o.m. Microsoft Office 365, SharePoint en Teams. In een organisatie met 11.000 medewerkers is dat niet evident. Hoe neem je iedereen mee in dat verhaal? Hoe gebruik je de technologie optimaal? Communicatie is essentieel. Dat is niet de sterkste kant van IT. Gelukkig hebben HR en Group Communication veel expertise met opleidingen en veranderingstrajecten. Samen met hen bouwden wij een netwerk uit van 500 digital heroes. Dankzij hen leeft het platform in alle geledingen van het bedrijf.”

Aan alle interviews komt een eind. De tijd is op, geeft Patrick aan. Nog één tip van een routinier? Lang hoeft hij niet na te denken. “Technologie en innovatie zijn cruciaal voor onze groei, net als differentiatie. Op aanraden van de communicatieafdeling voerden wij reverse mentoring in. Jonge mensen adviseren onze managementboard. Maakt een verschil. Zeker uitproberen!”

Hoe het afliep
In 1810 kende Napoleon Dony een keizerlijk patent toe voor de productie van zink. Dankbaar schonk die hem een zinken borstbeeld en een badkuip. In 1809 stichtte Dony een zinkfabriek in Luik. Hij werd de grondlegger van de zinkindustrie in België. Al snel bleek dat de investeringskosten te hoog waren geweest. In 1819 ging hij failliet. En toch: wat zijn wij trot
s op u, Jean-Jacques Daniel!

Lees meer over urban mining

Menu

NLEN