Interview met Damien Gaioni: Business Intelligence

Design sans titre 17

Damien Gaioni, Data Lead bij Bmatix in Luxemburg, heeft meer dan 8 jaar ervaring op de teller en heeft het over de manier waarop de benadering van data geëvolueerd is op de Luxemburgse markt. Hij vertelt wat volgens hem de echte uitdaging voor bedrijven is, namelijk data nog toegankelijker maken aan de hand van realtimedeadlines. Verder gaat het over hoe data volgens hem zullen evolueren in de komende jaren: ze zullen volledig ten dienste staan van de gebruikers en de barrière tussen IT en de business op zich zal verdwijnen.

Damien Gaioni, Data Lead bij Bmatix in Luxemburg, heeft meer dan 8 jaar ervaring op de teller en heeft het over de manier waarop de benadering van data geëvolueerd is op de Luxemburgse markt. Hij vertelt wat volgens hem de echte uitdaging voor bedrijven is, namelijk data nog toegankelijker maken aan de hand van realtimedeadlines. Verder gaat het over hoe data volgens hem zullen evolueren in de komende jaren: ze zullen volledig ten dienste staan van de gebruikers en de barrière tussen IT en de business op zich zal verdwijnen.

Design sans titre 19
Q: Wat is Business Intelligence (BI)?

Damien: BI is een geheel van software en diensten dat het gebruik van data en de omzetting ervan in informatie mogelijk maakt om beleidsmakers en gebruikers te helpen bij het nemen van beslissingen.

De term ‘beslissingsinformatica’ wordt ook gebruikt, ook al verwijst die meer naar de technische kant. Dit concept combineert op een slimme manier de techniek die ten dienste staat van de gebruikers en de gebruikers die de datamodellering aansturen.

De centrale component van BI is het ‘datawarehouse’ (gegevensopslag). Deze plek, waar gegevens op een gestructureerde en chronologische manier worden bewaard, wordt gebruikt voor het opstellen van rapporten of dashboards.

Is BI de laatste jaren erg veranderd?

Damien: BI is enorm geëvolueerd door de toegenomen volumes en de verscheidenheid aan dataformaten die moeten worden beheerd en geïntegreerd in beslissingsondersteunende systemen. Maar zeker ook door de behoeften van de gebruikers, die steeds meer vat hebben op het potentieel van BI-platformen.

‘Data selfservice’ blijft evolueren om de gebruiker steeds autonomer te maken en de wachttijd voor het ter beschikking stellen van rapporten steeds korter te maken. Dit leidt tot de vraag naar data die zo goed als realtime beschikbaar zijn, met alle technische beperkingen van dien.

We zien de laatste jaren dat Machine Learning-projecten zorgen voor een nog meer doorgedreven ervaring op vlak van datamining, zoals de voorspellende analyse, het classificeren van data of beelden, en de automatisering van bepaalde taken.

Ook wat de weergave van gegevens betreft, duikt een nieuwe trend op: Data Storytelling. De ervaring van het dataminen wordt dan gepersonaliseerd door een verhaal te vertellen gelinkt aan de gebruiker (zo zal een financieel directeur bijvoorbeeld een andere ervaring beleven dan een operationeel leidinggevende).

Op welke grote moeilijkheden botsen bedrijven bij het beheer en gebruik van hun data?

Damien: In mijn ervaring werd de verantwoordelijkheid voor data vaak toevertrouwd aan DBA- of Developper-profielen (met kennis van data). Er was een gebrek aan echte Data-profielen, zoals een Data Analyst, Data Engineer of Data Architect. Zij bieden hun ervaring en kennis aan op vlak van data en governance. Het voordeel is dat ze een echte meerwaarde bieden en de realisatie van projecten kunnen bevorderen.

Met de evolutie van de formaten, de tools maar ook de concepten (Big Data, Datalake, Machine Learning, …) is het belangrijk om een project voor het aanmaken of opvolgen van een dataplatform te structureren. Het is een hele uitdaging om alle aspecten en de goede praktijken te begrijpen. Zo kan de installatie en het gebruik van de tools goed worden geoptimaliseerd en ontstaat er bijgevolg een vlottere toegang tot de data.

Een andere belangrijke verandering is de invoering van ‘data governance’ of gegevensbeheer. De benoeming van de rollen en verantwoordelijkheden gebeurt dan vanuit verschillende aspecten, zoals beveiliging, informatieverzameling, kwaliteit, opslag en integratie.

Wat zijn de goede praktijken voor de democratisering van data?

Damien: De informatie structureren op een logische en gebruiksvriendelijke manier is volgens mij de beste manier om data beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk gebruikers. Tools als Power BI zorgen voor een selfservice toegankelijkheid waarbij iedereen met een minimum aan kennis gemakkelijk rapporten of dashboards kan opstellen. Als opkomende speler op de markt structureert Bmatix vandaag zijn competenties, door de creatie van een multitechnologisch datacompetentiecentrum om aan de marktbehoeften te beantwoorden.

Wat is de meerwaarde voor het bedrijf?

Damien: Gegevensbeheer is van strategisch belang geworden voor elke onderneming die haar prestaties en de impact van haar beslissingen binnen het bedrijf wil verbeteren. De storytelling-ervaring verbeteren in de beroepswereld zal enorm helpen om de behoeften van de gebruikers in te vullen.

Design sans titre 19
Q: Wat is Business Intelligence (BI)?

Damien: BI is een geheel van software en diensten dat het gebruik van data en de omzetting ervan in informatie mogelijk maakt om beleidsmakers en gebruikers te helpen bij het nemen van beslissingen.

De term ‘beslissingsinformatica’ wordt ook gebruikt, ook al verwijst die meer naar de technische kant. Dit concept combineert op een slimme manier de techniek die ten dienste staat van de gebruikers en de gebruikers die de datamodellering aansturen.

De centrale component van BI is het ‘datawarehouse’ (gegevensopslag). Deze plek, waar gegevens op een gestructureerde en chronologische manier worden bewaard, wordt gebruikt voor het opstellen van rapporten of dashboards.

Is BI de laatste jaren erg veranderd?

Damien: BI is enorm geëvolueerd door de toegenomen volumes en de verscheidenheid aan dataformaten die moeten worden beheerd en geïntegreerd in beslissingsondersteunende systemen. Maar zeker ook door de behoeften van de gebruikers, die steeds meer vat hebben op het potentieel van BI-platformen.

‘Data selfservice’ blijft evolueren om de gebruiker steeds autonomer te maken en de wachttijd voor het ter beschikking stellen van rapporten steeds korter te maken. Dit leidt tot de vraag naar data die zo goed als realtime beschikbaar zijn, met alle technische beperkingen van dien.

We zien de laatste jaren dat Machine Learning-projecten zorgen voor een nog meer doorgedreven ervaring op vlak van datamining, zoals de voorspellende analyse, het classificeren van data of beelden, en de automatisering van bepaalde taken.

Ook wat de weergave van gegevens betreft, duikt een nieuwe trend op: Data Storytelling. De ervaring van het dataminen wordt dan gepersonaliseerd door een verhaal te vertellen gelinkt aan de gebruiker (zo zal een financieel directeur bijvoorbeeld een andere ervaring beleven dan een operationeel leidinggevende).

Op welke grote moeilijkheden botsen bedrijven bij het beheer en gebruik van hun data?

Damien: In mijn ervaring werd de verantwoordelijkheid voor data vaak toevertrouwd aan DBA- of Developper-profielen (met kennis van data). Er was een gebrek aan echte Data-profielen, zoals een Data Analyst, Data Engineer of Data Architect. Zij bieden hun ervaring en kennis aan op vlak van data en governance. Het voordeel is dat ze een echte meerwaarde bieden en de realisatie van projecten kunnen bevorderen.

Met de evolutie van de formaten, de tools maar ook de concepten (Big Data, Datalake, Machine Learning, …) is het belangrijk om een project voor het aanmaken of opvolgen van een dataplatform te structureren. Het is een hele uitdaging om alle aspecten en de goede praktijken te begrijpen. Zo kan de installatie en het gebruik van de tools goed worden geoptimaliseerd en ontstaat er bijgevolg een vlottere toegang tot de data.

Een andere belangrijke verandering is de invoering van ‘data governance’ of gegevensbeheer. De benoeming van de rollen en verantwoordelijkheden gebeurt dan vanuit verschillende aspecten, zoals beveiliging, informatieverzameling, kwaliteit, opslag en integratie.

Wat zijn de goede praktijken voor de democratisering van data?

Damien: De informatie structureren op een logische en gebruiksvriendelijke manier is volgens mij de beste manier om data beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk gebruikers. Tools als Power BI zorgen voor een selfservice toegankelijkheid waarbij iedereen met een minimum aan kennis gemakkelijk rapporten of dashboards kan opstellen. Als opkomende speler op de markt structureert Bmatix vandaag zijn competenties, door de creatie van een multitechnologisch datacompetentiecentrum om aan de marktbehoeften te beantwoorden.

Wat is de meerwaarde voor het bedrijf?

Damien: Gegevensbeheer is van strategisch belang geworden voor elke onderneming die haar prestaties en de impact van haar beslissingen binnen het bedrijf wil verbeteren. De storytelling-ervaring verbeteren in de beroepswereld zal enorm helpen om de behoeften van de gebruikers in te vullen.

Menu

NLEN