Breaking down the silos: diversiteit als basis voor cocreatie

Hoe brengt Gumption de cocreatiecultuur tot leven? Om dat te bereiken is nood aan de juiste mix van mensen en bedrijven.

Design sans titre 25

Hoe brengt Gumption de cocreatiecultuur tot leven? Om dat te bereiken is nood aan de juiste mix van mensen en bedrijven. Marcel van Buren (Co-creation Business Partner) en Roel Van De Wiele (Co-creation People Coach) gaan met elkaar in gesprek over de bedrijfsvisie van Gumption.

Een blik achter de schermen

Marcel van Buren en Roel Van De Wiele zijn ieder actief in een ander aspect van het cocreatiespectrum. Marcel bepaalt mee in welke bedrijven Gumption investeert en desinvesteert. Zo optimaliseert hij het cocreatiepotentieel tussen de Gumption-bedrijven. Roel creëert een interne cultuur van cocreatie. Via coachingtrajecten tilt hij de samenwerking tussen teams en ondernemers naar een hoger niveau. Samen bieden ze een unieke blik op de cocreatievisie van Gumption.

6 Breaking Down The Silos 01 insta
Roel Van De Wiele: “Wij leven in een overnametijdperk. De kunst is niet langer om een deal te sluiten, maar om een deal te vinden. Hoe vind jij ideale investeringen voor Gumption?”     

Marcelvan Buren: “Dat varieert. Soms komen ondernemers naar ons toe met een businessplan of een bedrijf waarmee ze willen groeien. Soms reiken tussenpersonen ze aan, zoals banken en corporate finance adviseurs. Wij gaan ook zelf op zoek. Bijvoorbeeld om een complementaire partner te vinden voor een bedrijf in de groep. Of om voet aan wal te krijgen in een nieuwe markt of in een nieuw marktsegment.”

6 Breaking Down The Silos 01 insta
Roel Van De Wiele: “Wij leven in een overnametijdperk. De kunst is niet langer om een deal te sluiten, maar om een deal te vinden. Hoe vind jij ideale investeringen voor Gumption?”     

Marcelvan Buren: “Dat varieert. Soms komen ondernemers naar ons toe met een businessplan of een bedrijf waarmee ze willen groeien. Soms reiken tussenpersonen ze aan, zoals banken en corporate finance adviseurs. Wij gaan ook zelf op zoek. Bijvoorbeeld om een complementaire partner te vinden voor een bedrijf in de groep. Of om voet aan wal te krijgen in een nieuwe markt of in een nieuw marktsegment.”

Roel: “Moeten kandidaat-bedrijven aan bepaalde voorwaarden voldoen?” 

Marcel: “Het voorbije anderhalf jaar las ik meer dan 125 investeringsdossiers. Een deel valt af op basis van financiële parameters. Een ander aandachtspunt is de bedrijfscultuur. Kandidaat-bedrijven moeten passen bij ons. Voor wij naar de financiën kijken, moeten wij zeker zijn dat de ondernemers en het bedrijf passen in de cultuur van Gumption. Daarom doen wij altijd eerst een DNA-test. Is er geen klik, dan heeft onderhandelen geen zin. Wij zijn geen investeringsfonds. Dat is een belangrijk onderscheid met andere holdings. Soms kan iets een financieel interessante investering zijn, maar daarom is het niet per se een goede match voor Gumption.”

“Er is nog een criterium waarvan wij niet afwijken. Er mag geen interne concurrentie ontstaan tussen Gumption-bedrijven. Dat is de belangrijkste voorwaarde om het potentieel van cocreatie te maximaliseren. Wil je de krachten bundelen voor klanten en partners? Dan moet je transparant en open werken. Waar meerdere bedrijven hetzelfde doen en interesse hebben in dezelfde klant, laten mensen nooit het achterste van hun tong zien. Net daar maakt Gumption het verschil. Aan dat DNA raken wij niet.”

Roel: “Naar wat voor soort bedrijven zoekt Gumption vandaag?” 

Marcel: “Wij willen groeien in nieuwe regio’s en graag in domeinen waarin wij al expertise hebben. Daarom kijken wij naar de toekomst. Met welke uitdagingen krijgen onze klanten de komende jaren te maken? De focust ligt op het vergroten van de diversiteit, zodat het complementair aanbod van Gumption toeneemt in kracht.”

Met welke uitdagingen krijgen onze klanten de komende jaren te maken? De focust ligt op het vergroten van de diversiteit, zodat het complementair aanbod van Gumption toeneemt in kracht.

Marcel van Buren
Roel: “Streeft Gumption naar een bepaalde groei?” 

Marcel: “Het is onze ambitie om de huidige omzet te verdubbelen tegen 2025. Dat is een pittige uitdaging in dit ondernemersklimaat. Het ligt niet vast in hoeveel bedrijven wij willen investeren. Investeren in meerdere kleine bedrijven vraagt meer tijd. Een grote overname veroorzaakt meer impact op je bedrijfscultuur. Daarnaast investeren wij natuurlijk in de bedrijven die al in de groep actief zijn. Dat is ook een belangrijke motor voor het behalen van onze ambitie.”

Roel Van De Wiele: “Wat zijn de parameters om te desinvesteren en afscheid te nemen van een bedrijf?”  

Marcel: “Tot nu toe is er altijd een hoofdreden geweest: het bedrijf heeft meer kansen buiten Gumption. Een bedrijf wil bijvoorbeeld internationaal groeien. Gumption heeft vandaag buiten de Benelux niet het netwerk en de financiële kracht om die doelstelling te ondersteunen. Hoe mooi is het dan als je samen een externe financier zoekt? Ook het ondernemerschap kan doorslaggevend zijn. Soms willen ondernemers op eigen benen staan.”

Roel: “Hoe zie je Gumption over tien jaar?” 

Marcel: “Ik zie Gumption als een dynamisch ecosysteem dat zich doorontwikkelt van generatie op generatie. Er stappen bedrijven uit en er stappen andere in. Aandeelhouders schroeven hun belang terug of verlaten de groep. En nieuwe aandeelhouders sluiten aan. De groep is continu in ontwikkeling. Ook dat is de kracht van Gumption.”

7 Breaking Down The Silos 02 insta
Marcel: “Dat brengt mij terug bij onze bedrijfscultuur. Hoe zou jij die beschrijven?”

Roel: “Gumption kent een open bedrijfscultuur. Het is een omgeving waar je fouten mag maken. En er is een grote bereidheid om naar elkaar te luisteren. De oprichters van Gumption staan open voor elke mening. Dat is knap. Zij geven mensen kansen. Dat moet je durven. Je wordt hier beoordeeld op je vaardigheden, niet op je afkomst of achtergrond. Hoe meer diversiteit je hebt, hoe meer potentieel je kunt ontsluiten. Dat geldt ook op de werkvloer. De waarden van Gumption leven echt binnen de groep. Het zijn geen holle slogans.”

“Cocreatie is het uitgangspunt van de Gumption-cultuur. Hoe kunnen wij teams en bedrijfsleiders stimuleren om hun eigen belang te overstijgen? Dat is een constante uitdaging, want mensen bekijken de wereld graag vanuit hun eigen standpunt.”

7 Breaking Down The Silos 02 insta
Marcel: “Dat brengt mij terug bij onze bedrijfscultuur. Hoe zou jij die beschrijven?”

Roel: “Gumption kent een open bedrijfscultuur. Het is een omgeving waar je fouten mag maken. En er is een grote bereidheid om naar elkaar te luisteren. De oprichters van Gumption staan open voor elke mening. Dat is knap. Zij geven mensen kansen. Dat moet je durven. Je wordt hier beoordeeld op je vaardigheden, niet op je afkomst of achtergrond. Hoe meer diversiteit je hebt, hoe meer potentieel je kunt ontsluiten. Dat geldt ook op de werkvloer. De waarden van Gumption leven echt binnen de groep. Het zijn geen holle slogans.”

“Cocreatie is het uitgangspunt van de Gumption-cultuur. Hoe kunnen wij teams en bedrijfsleiders stimuleren om hun eigen belang te overstijgen? Dat is een constante uitdaging, want mensen bekijken de wereld graag vanuit hun eigen standpunt.”

Marcel: “Is het moeilijk om gedrag te veranderen?” 

Roel: “Voor veel mensen is de toekomst het verlengde van het verleden. Dat is zonde. Binnen Gumption leeft de overtuiging dat iedereen de wil heeft om samen te werken. Wij stimuleren en ondersteunen samenwerking op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door mensen uit een kleine context te halen en hen te helpen om een bredere visie te ontwikkelen. Ik gebruik daarvoor een aantal formules. Van een-op-eenbegeleiding tot coaching in groep en lezingen.”

Marcel: “Wat is de grootste bedreiging voor de bedrijfscultuur van Gumption?” 

Roel: “Routine en business as usual. Dingen blijven doen zoals wij die allang doen. Wij willen het niet, en toch doen wij het allemaal. De oorzaak is echo. Als mensen zich omringen met hetzelfde soort mensen, dan blijven ze horen wat ze willen horen. De grootste vijand is homogeniteit. Vaak ligt de groei voor je voeten, maar de echo zorgt ervoor dat je het niet merkt. Inzetten op diversiteit maakt het gemakkelijker om een gemeenschappelijke visie te realiseren. Diversiteit bepaalde ook de keuze van de aandeelhouders.”

Als mensen zich omringen met hetzelfde soort mensen, dan blijven ze horen wat ze willen horen. Inzetten op diversiteit maakt het gemakkelijker om een gemeenschappelijke visie te realiseren.

Roel Van de Wiele
Screenshot 2023 03 22 at 12 19 43
Marcel: “Wat is de beste methode voor succesvol ondernemen?” 

Roel: “Kijk tijdens het spel niet te vaak naar het scorebord. Want dan speel je niet. Leid je je bedrijf via Excels, dan zal je niet excelleren. Zakencijfers zijn een fantastisch hulpmiddel voor navigatie. Maar reizen doe je door naar buiten te kijken en niet te veel naar je dashboard.”

“Wanneer presteren mensen het best? Als ze een hindernis moeten overwinnen. In een comfortzone beweegt de mens veel minder. De context moet niet pijnlijk of vervelend zijn, maar wel uitdagend en prikkelend.”

Screenshot 2023 03 22 at 12 19 43
Marcel: “Wat is de beste methode voor succesvol ondernemen?” 

Roel: “Kijk tijdens het spel niet te vaak naar het scorebord. Want dan speel je niet. Leid je je bedrijf via Excels, dan zal je niet excelleren. Zakencijfers zijn een fantastisch hulpmiddel voor navigatie. Maar reizen doe je door naar buiten te kijken en niet te veel naar je dashboard.”

“Wanneer presteren mensen het best? Als ze een hindernis moeten overwinnen. In een comfortzone beweegt de mens veel minder. De context moet niet pijnlijk of vervelend zijn, maar wel uitdagend en prikkelend.”

Marcel: “Kent Gumption voldoende prikkels om de juiste groeikeuzes te maken?”

Roel: “Volgens mij wel. Omdat wij onze eigen tegenspraak organiseren. Niemand in de groep is bang om andere meningen naar binnen te halen. Zo bracht Gumption recent een externe investeerder aan boord. Op financieel vlak was dat niet noodzakelijk. Toch deden wij het: wij zijn ervan overtuigd dat het de ontwikkeling van de groep ten goede komt. Het prikkelt ons om het beste van onszelf te laten zien. Dankzij die keuze vermijden wij de comfortzone. Ook de marktsituatie houdt ons scherp.”

Marcel: “Als Gumption een mens was, hoe zou je die dan beschrijven?” 

Roel: “Een deugende deugniet. Je moet een deugniet zijn om te durven ondernemen. Maar je moet wel deugen om in de praktijk het goede te doen en de juiste keuzes te maken.”

Van gedachten wisselen over wat co-creatie voor uw organisatie kan betekenen? Graag! Stuur een mailtje naar sales@gumption.be of info@gumption.lu. Of contacteer marcel.vanburen@gumption.be of roel.vandewiele@abt.be!

Download of bestel uw gratis Gumption magazine.

Liever een hardcopy? Bestel nu uw gratis magazine

Menu

NLEN