Gumption, tien jaar lef en gezond verstand

1 Gumption 10 Years

Hip hip hoera! Dit jaar vieren we de tiende verjaardag van Gumption.Blik samen met managing partner Bart Embrechts terug op het voorbije decennium en kijk vooruit naar de uitdagingen van morgen.

Hip hip hoera! Dit jaar vieren we de tiende verjaardag van Gumption.Blik samen met managing partner Bart Embrechts terug op het voorbije decennium en kijk vooruit naar de uitdagingen van morgen.

LA 0443 231021 Gumption Afterwork 2022 01 11 152947

Teamwerk tussen bedrijven

“Gumption is gebouwd op de overtuiging dat je sneller resultaten boekt als je de krachten bundelt. We geloven in samenwerking tussen mensen, maar ook tussen bedrijven in verschillende sectoren. Dat was ons uitgangspunt toen wij in 2012 de eerste stappen zetten naar een ecosysteem van start-ups.”

“De operationele klemtoon lag toen eerst en vooral op het ontzorgen van bedrijven met shared services. Denk aan boekhouding, HR, legal en andere diensten. Geleidelijk aan leverde Gumption ook assistentie bij rekrutering, marketing, events… De bedrijven in de groep bleven losstaande entiteiten, die hun individuele sterktes uitspeelden. Gumption was een house of brands.”

“De groei van de groep creëerde een aanzuigeffect. Door cocreatie te maximaliseren en synergie na te streven, ontstond een nieuwe dimensie: de totaalbenadering van Gumption werd een waarde op zich. Die vertaalden wij in een klantgerichte aanpak. Wij combineren onze sterktes en bieden zo unieke en performante oplossingen aan. Ons succesmodel vloeit rechtstreeks voort uit de teamgedachte van Gumption.”

Connectie tussen mensen

“In de cultuur van Gumption staat overleg centraal. Wat we als groep samen doen, beslissen we met alle bedrijfsleiders, o.a. in de Gumption Ambassador Club. De eerste editie vond plaats op 8 augustus 2012. Het succes en het voortbestaan van deze dynamiek is een van de grootste prestaties van de voorbije tien jaar. Als ondernemer heb je een klankbord nodig. Wie vervult die rol beter dan mensen die vanuit dezelfde realiteit opereren? Natuurlijk zijn er soms meningsverschillen. De kracht van Gumption is dat we vanuit verschillende doelen een harmonieus geheel creëren.”

“Recent breidden we die manier van werken uit naar andere domeinen van samenwerking en cocreatie binnen de groep. Ambassador Clubs voor sales, marketing en HR brengen mensen uit de verschillende bedrijven samen. In de Gumption Pioneers Club kijkt een mix van geëngageerde high potentials uit alle hoeken van onze bedrijvengroep naar wat we nog meer kunnen betekenen voor de markt. Ook met participatie in de aandeelhoudersstructuur kun je de inspraak en betrokkenheid van mensen stimuleren. De toekomst van Gumption bepalen we samen.”

LA 0443 231021 Gumption Afterwork 2022 01 11 152947

Teamwerk tussen bedrijven

“Gumption is gebouwd op de overtuiging dat je sneller resultaten boekt als je de krachten bundelt. We geloven in samenwerking tussen mensen, maar ook tussen bedrijven in verschillende sectoren. Dat was ons uitgangspunt toen wij in 2012 de eerste stappen zetten naar een ecosysteem van start-ups.”

“De operationele klemtoon lag toen eerst en vooral op het ontzorgen van bedrijven met shared services. Denk aan boekhouding, HR, legal en andere diensten. Geleidelijk aan leverde Gumption ook assistentie bij rekrutering, marketing, events… De bedrijven in de groep bleven losstaande entiteiten, die hun individuele sterktes uitspeelden. Gumption was een house of brands.”

“De groei van de groep creëerde een aanzuigeffect. Door cocreatie te maximaliseren en synergie na te streven, ontstond een nieuwe dimensie: de totaalbenadering van Gumption werd een waarde op zich. Die vertaalden wij in een klantgerichte aanpak. Wij combineren onze sterktes en bieden zo unieke en performante oplossingen aan. Ons succesmodel vloeit rechtstreeks voort uit de teamgedachte van Gumption.”

Connectie tussen mensen

“In de cultuur van Gumption staat overleg centraal. Wat we als groep samen doen, beslissen we met alle bedrijfsleiders, o.a. in de Gumption Ambassador Club. De eerste editie vond plaats op 8 augustus 2012. Het succes en het voortbestaan van deze dynamiek is een van de grootste prestaties van de voorbije tien jaar. Als ondernemer heb je een klankbord nodig. Wie vervult die rol beter dan mensen die vanuit dezelfde realiteit opereren? Natuurlijk zijn er soms meningsverschillen. De kracht van Gumption is dat we vanuit verschillende doelen een harmonieus geheel creëren.”

“Recent breidden we die manier van werken uit naar andere domeinen van samenwerking en cocreatie binnen de groep. Ambassador Clubs voor sales, marketing en HR brengen mensen uit de verschillende bedrijven samen. In de Gumption Pioneers Club kijkt een mix van geëngageerde high potentials uit alle hoeken van onze bedrijvengroep naar wat we nog meer kunnen betekenen voor de markt. Ook met participatie in de aandeelhoudersstructuur kun je de inspraak en betrokkenheid van mensen stimuleren. De toekomst van Gumption bepalen we samen.”

“Snelheid van uitvoering is een elementaire succesfactor voor ieder bedrijf”
Bart Embrechts
LA 0582 LA 0582 bis

Doelen en uitdagingen

“Het is boeiend om achterom te kijken naar de realisaties van de voorbije tien jaar. Maar ik kijk liever vooruit. Mijn belangrijkste focus: wat gaan we morgen doen? Gumption blijft inzetten op een 360°-aanpak. Het aanbod van diensten zal uitbreiden. Wij vertalen onze offering meer en meer in een gediversifieerde totaalaanpak per sector. Ook geografische expansie staat op het programma. De focus ligt op Nederland en Luxemburg. Daardoor zullen de bedrijven in de groep verder kunnen groeien en ontstaat er ruimte voor nieuwe participaties.”

“De veranderende tijdsgeest confronteert ons met nieuwe uitdagingen. Talent rekruteren wordt de komende tien jaar de grootste uitdaging. Het wordt een bepalende succesfactor voor elke onderneming. Waar een bedrijf voor staat, de cultuur en hoe die beleefd wordt … die dingen worden doorslaggevend bij de keuze voor een werkgever. Daarom moeten bedrijven het voortouw nemen in maatschappelijke thema’s rond klimaat, armoede en welzijn.”

“Die evolutie veranderde mijn missie als ondernemer. Vroeger stond winst op de eerste plaats. Vandaag ligt de nadruk van ondernemerschap op de bredere maatschappelijke opdracht van een bedrijf: ontplooiingskansen bieden aan mensen die in je verhaal participeren, hen betrekken in betekenisvolle projecten. Ik vind mijn drive en voldoening in de groei van mensen. Dan groeien bedrijven vanzelf.”

Speed of execution

“Baanbrekende veranderingen volgen elkaar almaar sneller op. Een vernieuwing is amper gerealiseerd of de volgende dient zich al aan. Technologie evolueert, de markt verandert, maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe structuren dienen zich aan … Snel handelen is op termijn belangrijker dan innovatie op zich. Snelheid van uitvoering is een elementaire succesfactor voor ieder bedrijf. We moeten wendbaar omgaan met verandering.”

“Vaak moet je oplossingen vinden voor problemen die niet te voorzien waren. De uitrol van fulltime telewerk door de pandemie was er één van. De identiteit en de visie van Gumption maken dat wij snel kunnen schakelen en gepast reageren op veranderingen. Tegelijk moeten we zelf blijven bouwen aan onze eigen plannen en doelstellingen. Gumption betekent lef, durf en gezond verstand. Het geloof in de toekomst zal ons blijven inspireren voor de komende tien jaar en lang daarna.”

LA 0582 LA 0582 bis

Doelen en uitdagingen

“Het is boeiend om achterom te kijken naar de realisaties van de voorbije tien jaar. Maar ik kijk liever vooruit. Mijn belangrijkste focus: wat gaan we morgen doen? Gumption blijft inzetten op een 360°-aanpak. Het aanbod van diensten zal uitbreiden. Wij vertalen onze offering meer en meer in een gediversifieerde totaalaanpak per sector. Ook geografische expansie staat op het programma. De focus ligt op Nederland en Luxemburg. Daardoor zullen de bedrijven in de groep verder kunnen groeien en ontstaat er ruimte voor nieuwe participaties.”

“De veranderende tijdsgeest confronteert ons met nieuwe uitdagingen. Talent rekruteren wordt de komende tien jaar de grootste uitdaging. Het wordt een bepalende succesfactor voor elke onderneming. Waar een bedrijf voor staat, de cultuur en hoe die beleefd wordt … die dingen worden doorslaggevend bij de keuze voor een werkgever. Daarom moeten bedrijven het voortouw nemen in maatschappelijke thema’s rond klimaat, armoede en welzijn.”

“Die evolutie veranderde mijn missie als ondernemer. Vroeger stond winst op de eerste plaats. Vandaag ligt de nadruk van ondernemerschap op de bredere maatschappelijke opdracht van een bedrijf: ontplooiingskansen bieden aan mensen die in je verhaal participeren, hen betrekken in betekenisvolle projecten. Ik vind mijn drive en voldoening in de groei van mensen. Dan groeien bedrijven vanzelf.”

Speed of execution

“Baanbrekende veranderingen volgen elkaar almaar sneller op. Een vernieuwing is amper gerealiseerd of de volgende dient zich al aan. Technologie evolueert, de markt verandert, maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe structuren dienen zich aan … Snel handelen is op termijn belangrijker dan innovatie op zich. Snelheid van uitvoering is een elementaire succesfactor voor ieder bedrijf. We moeten wendbaar omgaan met verandering.”

“Vaak moet je oplossingen vinden voor problemen die niet te voorzien waren. De uitrol van fulltime telewerk door de pandemie was er één van. De identiteit en de visie van Gumption maken dat wij snel kunnen schakelen en gepast reageren op veranderingen. Tegelijk moeten we zelf blijven bouwen aan onze eigen plannen en doelstellingen. Gumption betekent lef, durf en gezond verstand. Het geloof in de toekomst zal ons blijven inspireren voor de komende tien jaar en lang daarna.”

Menu

NLEN