Eneco: kostenefficiënt testen met opensourcetools in een SAP-omgeving

Csm Eneco 55127dcdc7
Portretfoto DSCF1223 2021 08 02 121004

Achtergrond: energiemarkt in transitie
De introductie van digitale meters, de toenemende decentrale energieproductie, dynamische vraagsturing en de nood aan transparantie in een vrijgemaakte energiemarkt leidden tot de ontwikkeling van een nieuw marktmodel voor de Belgische energiemarkt. Voor een goede werking daarvan is het beheer van de gigantische hoeveelheid data cruciaal. Atrias moet de werking van de Belgische energiemarkt verbeteren, de marktprocessen vereenvoudigen en het nieuwe marktmodel optimaliseren.

Atrias is een federaal clearinghouse – een overleg- en uitwisselingsplatform waar alle data samenkomen en waarop alle marktpartijen zijn aangesloten. Atrias werkte ook MIG 6 uit, de handleiding voor de nieuwe generatie marktprocessen. Het doel: een minder foutgevoelige, kostenefficiëntere en klantvriendelijkere werking van de energiemarkt.

De transitie heeft gevolgen voor de informatiesystemen bij alle betrokken partijen op de energiemarkt: energieleveranciers, distributienetbeheerders, de transmissienetbeheerder, producenten, regulatoren. Iedereen moet data uitwisselen met Atrias. Er moet bijgevolg veel ontwikkeld en aangepast worden – ook in het kader van veranderende wetgeving en nieuwe offerings. De snelle opeenvolging van releases vraagt om regressietesting, want nieuwe features mogen niet leiden tot bugs op wat al ontwikkeld is.

Nood aan stabiliteit en kwaliteit
Eneco is de op twee na grootste energieleverancier op de Belgische markt. Bij de implementatie van MIG6 had het nood aan een stabiel en performant testing-systeem. “Als pionier van de energietransitie dragen wij een grote verantwoordelijkheid”, zegt Roel Matthys, manager van de Business Technology Organisation bij Eneco. “Onze systemen moeten er te allen tijde staan. Nieuwe ontwikkelingen en functies moeten degelijk en kwaliteitsvol getest worden.”

Eneco zocht dan ook in 2019 een nieuwe testingpartner. “Wij stuurden onze requestfor proposal ook naar Brightest, een zusterbedrijf van TheValueChain in de Gumption-groep. TheValueChain kent onze SAP-omgeving door en door. Zij zijn o.m. onze servicedesk voor SAP IS-Utilities en de financiële modules FICA en FICO.”

Portretfoto DSCF1223 2021 08 02 121004

Achtergrond: energiemarkt in transitie
De introductie van digitale meters, de toenemende decentrale energieproductie, dynamische vraagsturing en de nood aan transparantie in een vrijgemaakte energiemarkt leidden tot de ontwikkeling van een nieuw marktmodel voor de Belgische energiemarkt. Voor een goede werking daarvan is het beheer van de gigantische hoeveelheid data cruciaal. Atrias moet de werking van de Belgische energiemarkt verbeteren, de marktprocessen vereenvoudigen en het nieuwe marktmodel optimaliseren.

Atrias is een federaal clearinghouse – een overleg- en uitwisselingsplatform waar alle data samenkomen en waarop alle marktpartijen zijn aangesloten. Atrias werkte ook MIG 6 uit, de handleiding voor de nieuwe generatie marktprocessen. Het doel: een minder foutgevoelige, kostenefficiëntere en klantvriendelijkere werking van de energiemarkt.

De transitie heeft gevolgen voor de informatiesystemen bij alle betrokken partijen op de energiemarkt: energieleveranciers, distributienetbeheerders, de transmissienetbeheerder, producenten, regulatoren. Iedereen moet data uitwisselen met Atrias. Er moet bijgevolg veel ontwikkeld en aangepast worden – ook in het kader van veranderende wetgeving en nieuwe offerings. De snelle opeenvolging van releases vraagt om regressietesting, want nieuwe features mogen niet leiden tot bugs op wat al ontwikkeld is.

Nood aan stabiliteit en kwaliteit
Eneco is de op twee na grootste energieleverancier op de Belgische markt. Bij de implementatie van MIG6 had het nood aan een stabiel en performant testing-systeem. “Als pionier van de energietransitie dragen wij een grote verantwoordelijkheid”, zegt Roel Matthys, manager van de Business Technology Organisation bij Eneco. “Onze systemen moeten er te allen tijde staan. Nieuwe ontwikkelingen en functies moeten degelijk en kwaliteitsvol getest worden.”

Eneco zocht dan ook in 2019 een nieuwe testingpartner. “Wij stuurden onze requestfor proposal ook naar Brightest, een zusterbedrijf van TheValueChain in de Gumption-groep. TheValueChain kent onze SAP-omgeving door en door. Zij zijn o.m. onze servicedesk voor SAP IS-Utilities en de financiële modules FICA en FICO.”

Pexels peter de vink 851005

Kostenefficiënte aanpak
“Alle andere aanbieders bouwden hun pitch op rond uitgebreide en complexe tools”, legt Roel uit. “Die maken de dingen soms onnodig moeilijk.” Brightest koos voor een ‘simplicity’-approach. Niet op basis van ingewikkelde systemen maar met opensourceoplossingen in functie van onze reële noden. Met een lokaal Nederlandstalig team wilden zij kort op de bal spelen. In een agile ontwikkel- en testomgeving is dat essentieel. Het nieuwe testteam ging in juni 2019 aan de slag.”

Framework voor testautomatisering
“MIG 6 maakt van testautomatisering een noodzaak”, vervolgt Roel. “We hebben voortdurend nieuwe releases. Alle systemen moeten performant en betrouwbaar blijven werken. Manueel testen is niet aan de orde. Daarom bouwden wij met onze testingpartner een framework voor testautomatisering voor alle door MIG 6 geïmpacteerde systemen: van SAP en Siebel tot de apps op de tablets van onze medewerkers. De scenario’s voor testautomatisering bepalen we met parameters als: hoe vaak komt de test voor, hoe kritisch is die, wat is de prioriteit van het project, wat is de manuele effort, hoe vaak verwachten wij aanpassingen?”

“De opzet van het testingframework vereiste veel uitwisseling van technische en businesskennis tussen Eneco, TheValueChain en Brightest. Hoe verlopen de datastromen tussen de systemen? Hoe worden onze systemen precies geïmpacteerd? Hoe verbeteren wij de efficiëntie en het rendement van de testprocessen? Het is een voordeel om te kunnen werken met partners die op elkaar zijn ingespeeld en hun werkdomein grondig kennen.”

Return on investment
“Ook de businessmedewerkers merken het voordeel van de testautomatisering”, vervolgt Roel. “Zij zijn nauw betrokken bij de user acceptance testing. Dat is de laatste fase van het testproces voor de applicatie live gaat. Gebruikers toetsen de software aan de echte wereld. Het testingframework neemt zoveel mogelijk repetitieve taken over. Het framework dient ook als basis voor alle testprojecten in de toekomst. De return on investment zal daardoor nog jarenlang doorwerken.”

“Vandaag is Brightest een toegevoegde waarde voor alle MIG 6-testing bij Eneco Belgium. In een partnership zoek ik flexibiliteit, gedrevenheid en transparantie. Bereidheid om te luisteren naar de noden. Denken in oplossingen en snel beslissingen nemen. Ik geloof ook erg in empowerment van teams. Dat je praat met bedrijfsleiders die zelf consultant zijn geweest, maakt het overleg zoveel gemakkelijker. Daardoor kunnen wij ons met Eneco blijven concentreren op onze corebusiness: het verder verduurzamen van de Belgische energiemarkt. Dankzij goed werkende en solide systemen kunnen wij onze klanten compleet ontzorgen.”

Dit artikel verscheen eerder in Gumption Snapshot Magazine. Bestel nu je papieren exemplaar! https://gumption-snapshot.eu

Pexels peter de vink 851005

Kostenefficiënte aanpak
“Alle andere aanbieders bouwden hun pitch op rond uitgebreide en complexe tools”, legt Roel uit. “Die maken de dingen soms onnodig moeilijk.” Brightest koos voor een ‘simplicity’-approach. Niet op basis van ingewikkelde systemen maar met opensourceoplossingen in functie van onze reële noden. Met een lokaal Nederlandstalig team wilden zij kort op de bal spelen. In een agile ontwikkel- en testomgeving is dat essentieel. Het nieuwe testteam ging in juni 2019 aan de slag.”

Framework voor testautomatisering
“MIG 6 maakt van testautomatisering een noodzaak”, vervolgt Roel. “We hebben voortdurend nieuwe releases. Alle systemen moeten performant en betrouwbaar blijven werken. Manueel testen is niet aan de orde. Daarom bouwden wij met onze testingpartner een framework voor testautomatisering voor alle door MIG 6 geïmpacteerde systemen: van SAP en Siebel tot de apps op de tablets van onze medewerkers. De scenario’s voor testautomatisering bepalen we met parameters als: hoe vaak komt de test voor, hoe kritisch is die, wat is de prioriteit van het project, wat is de manuele effort, hoe vaak verwachten wij aanpassingen?”

“De opzet van het testingframework vereiste veel uitwisseling van technische en businesskennis tussen Eneco, TheValueChain en Brightest. Hoe verlopen de datastromen tussen de systemen? Hoe worden onze systemen precies geïmpacteerd? Hoe verbeteren wij de efficiëntie en het rendement van de testprocessen? Het is een voordeel om te kunnen werken met partners die op elkaar zijn ingespeeld en hun werkdomein grondig kennen.”

Return on investment
“Ook de businessmedewerkers merken het voordeel van de testautomatisering”, vervolgt Roel. “Zij zijn nauw betrokken bij de user acceptance testing. Dat is de laatste fase van het testproces voor de applicatie live gaat. Gebruikers toetsen de software aan de echte wereld. Het testingframework neemt zoveel mogelijk repetitieve taken over. Het framework dient ook als basis voor alle testprojecten in de toekomst. De return on investment zal daardoor nog jarenlang doorwerken.”

“Vandaag is Brightest een toegevoegde waarde voor alle MIG 6-testing bij Eneco Belgium. In een partnership zoek ik flexibiliteit, gedrevenheid en transparantie. Bereidheid om te luisteren naar de noden. Denken in oplossingen en snel beslissingen nemen. Ik geloof ook erg in empowerment van teams. Dat je praat met bedrijfsleiders die zelf consultant zijn geweest, maakt het overleg zoveel gemakkelijker. Daardoor kunnen wij ons met Eneco blijven concentreren op onze corebusiness: het verder verduurzamen van de Belgische energiemarkt. Dankzij goed werkende en solide systemen kunnen wij onze klanten compleet ontzorgen.”

Dit artikel verscheen eerder in Gumption Snapshot Magazine. Bestel nu je papieren exemplaar! https://gumption-snapshot.eu

Menu

NLEN